LH uputstvo

Uputstvo za korišćenje LH trakica (20mlU/ml – 30mlU/ml)

Prvo treba da odredite dužinu menstrualnog ciklusa. To je broj dana od prvog dana vaše menstruacije do dana pre nego što ponovo počne vaše sledeće menstrualno krvarenje. Prvi dan krvarenja se računa kao dan 1.

Izračunajte koliko traje vaš menstrualni ciklus za poslednjih nekoliko meseci. Nakon što ste utvrdili dužinu ciklusa, pogledajte tabelu da odredite na koji dan menstrualnog ciklusa treba da počnete testiranje:

Dužina menstrualnog ciklusa
Dužina menstrualnog ciklusa

TESTIRANJE SA TRAKICAMA ZA OVULACIJU

– Ne uzimajte prvi jutarnji urin jer se LH sintetiše u vašem organizmu u ranim jutarnjim časovima.
– Najbolje vreme za uzimanje uzorka urina je između 10 ujutru i 8 uveče.
– Uzmite uzorak urina svakog dana u isto vreme. Smanjite unos tečnosti oko 2 sata pre testiranja. Razblaženi uzorak urina može sprečiti detekciju LH.

KAKO KORISTITI LH TRAKICE:

– Odrediti dan za početak testiranja.
– Uzeti uzorak urina u čistu i suvu (sterilnu) bočicu.
– Otvorite kesicu i izvadite tračicu. Ne vadite traku dok niste spremni da počnete test.
– Strelice na traki pokazuju kako usmeriti traku ka uzorku urina.
– Držati traku najmanje 10 sekundi u uzorku urina. Urin ne sme da pređe označenu crtu koja predstavlja gornju granicu nivoa urina.
– Ukloniti traku iz urina i staviti je na čistu, suvu površinu. Za najbolje rezultate potrebno je sačekati 10 minuta i pročitati ih.
– Sačekajte da se pojave obojene crte. U zavisnosti od koncentracije LH u uzorku urina, pozitivni rezultati mogu se opaziti u roku od 30 sekudi. Međutim, za potvrdu negativnih rezultata, vreme reakcije je 10 minuta. Rezultati dobijeni nakon 30 minuta mogu se smatrati nevažećim.

TUMAČENJE REZULTATA

Za određivanje rezultata testa potrebno je uporediti intenzitet boje kontrolne i test linije. Kontrolna linija služi za poređenje sa test linijom, kao i za potvrdu uspešno urađenog testa.

LH pozitivan rezultat

** dve jednake ružičaste obojene linije ili test linija tamnija je od kontolnog linija = pozitivan rezultat (predstoji ovulacija u sledećih 18-36 sati.Odnosi su preporučljivi nakon pozitivnog testa.)

LH negativan rezultat – (LH na normalnom nivou)

* jedna ružičasto obojena linija ili test linija svetliji od kontrolne linije = negativan rezultat (ovulaciju ne treba očekivati za 18 do 36 sati)

Nevažeći rezultat

– invalid ili nevažeći rezultat : ne pojavljuje se kontrolna linija, najverovatniji razlozi za nepojavljivanje kontrolne linije su nedovoljna količina uzorka ili nepravilna tehnika procedure.

Ukoliko je rezultat na testu pozitivan, trebali biste po mogućnosti još isti dan planirati intimni odnos bez zaštite.

Negativan rezultat prvog dana testiranja nije razlog za uznemirenost.

Zakašnjena ovulacija nije uopšte retkost. U tom slučaju ponavljajte Vaš test ovulacije sledećih dana, dok test ne ukaže na predstojeću ovulaciju.

– Ne koristite test ukoliko je kesica oštećena ili pocepana.
– Ne koristite test posle isteka roka trajanja.
– Ne koristite jedan test više puta.
– Čuvajte na suvom, na temperaturi od 2-30°C.
– Kesica u kojoj se nalazi test treba da bude na sobnoj temperaturi pre otvaranja.
– Za in vitro dijagnostičku upotrebu. Nije za unutrašnju upotrebu.
– Sadržaj testa dovoljan je za jednu upotrebu.
– Kada se jednom otvori, test treba da se iskoristi što je pre moguće.