Test trakica za trudnoću ( HCG )

HCG trakica za trudnoću – osetljivost 10mlU/ml

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.